SASSA Head Office Pretoria Contact Details

SASSA Head Office Pretoria Contact Details

Find the SASSA Head Office Pretoria Contact Details. The Head Quarters of the SASSA is located in Pretoria.

SASSA Grant

SASSA Z83 Application Forms

For any enquiries Contact the SASSA Head Office.

SASSA Head Office

SASSA House
501 Prodinsa Building
Cnr Steve Biko and Pretorius Streets
Pretoria

Private Bag X55662
Arcadia
Pretoria
0083

Tel: 012 400 2322 (Switchboard)
0800 60 10 11
Website: www.sassa.gov.za

Grants Enquiries
SASSA Toll Free: 0800 60 10 11
E-Mail GrantEnquiries@sassa.gov.za

SASSA Focused Articles:

SASSA Status Check for R350

SASSA R350 Grant

SASSA Payments

SASSA Payment Dates

SASSA Grant

SASSA Vacancies

SASSA Grant Enquiries

SASSA Application Status

SASSA Appeal

SASSA Z83 Application Forms

SASSA Balance Check USSD Code

SASSA Banking Details Link

SASSA Bank Form

SASSA Bloemfontein

SASSA Contact Details

SASSA Durban

SASSA Eastern Cape

SASSA e-Wallet Pin

SASSA Facebook

SASSA Internships

SASSA Johannesburg

SASSA Learnership

SASSA Online Application

SASSA Qualification Criteria

SASSA Quigney East London

SASSA Tenders

SASSA Website