SASSA Eastern Cape Regional Contact Details

SASSA Eastern Cape Regional Contact Details

Find the SASSA Eastern Cape Regional Contact Details on this page

SASSA Grant

SASSA Z83 Application Forms

Both SASSA Eastern Cape’s Vacancies and SASSA Eastern Cape Tenders Applicants should find the SASSA Eastern Cape’s Regional Contact Details below:

Eastern Cape

Mr Bandile Maqetuka

E-Mail: BandileM@sassa.gov.za

1st Floor

Waverley Office Park

3-33 Phillip Frame Road

Private Bag X9001
Chiselhurst
East London
5200

Tel: 043 707 6335
Fax: 043 707 6487
E-Mail: GrantsEnquiriesEC@sassa.gov.za
E-Mail: ECCustomerCare@sassa.gov.za

Branch Coordinator: Felicia Dickens
E-Mail: FeliciaWi@sassa.gov.za

SASSA Focused Articles:

SASSA Status Check for R350

SASSA R350 Grant

SASSA Payments

SASSA Payment Dates

SASSA Grant

SASSA Vacancies

SASSA Grant Enquiries

SASSA Application Status

SASSA Appeal

SASSA Z83 Application Forms

SASSA Balance Check USSD Code

SASSA Banking Details Link

SASSA Bank Form

SASSA Bloemfontein

SASSA Contact Details

SASSA Durban

SASSA e-Wallet Pin

SASSA Facebook

SASSA Head Office Pretoria

SASSA Internships

SASSA Johannesburg

SASSA Learnership

SASSA Online Application

SASSA Qualification Criteria

SASSA Quigney East London

SASSA Tenders

SASSA Website